pohrebné služby Partizánske - pohrebná služba
Pohrebné služby na čísle: 0908 775 262

Pohrebné služby v Partizánskom

Trenčín, Nováky


POHREBNÍCTVO MIROSLAV DVONČ


Pohrebníctvo DVONČ - pomôžeme Vám v ťažkých chvíľach. Citlivo a profesionálne zorganizujeme všetky náležitosti spojené s pohrebom a poslednou rozlúčkou. Vybavenie matričných dokladov poskytujeme bezplatne.
Neváhajte nás osloviť.


V najkratšom možnom čase sa postaráme o telo Vášho drahého zosnulého, zabezpečíme úpravu a odvoz zosnulého do príslušného domu smútku na cintorín, kde budú uložené jeho ostatky.


Ak si vyberiete naše služby, náš odborne školený personál Vám zabezpečí:

• Kvetinovú výzdobu (ikebana na rakvu, umelé a živé vence, kytice)
• Kompletnú organizáciu smútočného obradu, odborné poradenstvo v rámci výberu rakvy a kompletnej výzdoby
• Vybavenie matriky (dokumenty, ktoré treba predložiť) Kremačný obrad, vytlačenie parte a jeho vyvesenie
• Potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na obrade
• Dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby, zapožičiavanie vencov
• Objednanie autobusu pre pozostalých
• Zabezpečenie hudby na smútočnom obrade
• Prevoz zosnulého zo zahraničia a vybavenie potrebných dokladov


Špeciálne služby, ktoré poskytujeme:

• Každú poslednú sobotu v mesiaci - bezplatná doprava na cintoríny Šípok
  a Šimonovany
• Vybavenie matričných dokladov zdarma

V našej ponuke taktiež nájdete široký výber rakiev od tých lacnejších, až po tie finančne náročnejšie. Okrem predaja rakiev ponúkame predaj ostatných doplnkov ako sú kríže, sviece k obradu a iné pohrebné potreby.
preklady Bratislava

Prevádzkovanie pohrebísk

Kontakty na prevázdky pohrebísk nájdete tu
Legislatívne podmienky
Správa pohrebísk
Galéria Partizánske
Galéria Trenčín
preklady Bratislava